Zachodnie Forum Gospodarcze

W dniach 3-5 października odbyło się Zachodnie Forum Gospodarcze, którego organizatorem była Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Jednym z prelegentów był prezes zarządu Centrum Komina – Daniel Hrehorecki. Podczas konferencji dyskutowano na temat innowacji w przedsiębiorstwach oraz współpracy środowiska naukowego z biznesem.

Zaproszenie Centrum Komina do czynnego udziału w konferencji jest rezultatem naszej aktywności w dziedzinie innowacji. Nasza firma rozbudowuje ciągle dział badawczo-rozwojowy, realizując pięć programów związanych z innowacjami, a dotowanych z funduszy Unii Europejskiej.